Din hälsa är vår högsta prioritet

Din hälsa är vår högsta prioritet

Kvalitet du kan lita på

I TIDER AV COVID-19 FINNS VI HÄR FÖR DIG

Förbättrade hygienåtgärder på våra kliniker

Våra tandläkare bär skyddskläder och masker

Vi bokar endast individuella möten

Can I be treated?Kan jag behandlas?

Även under och efter coronapandemin kommer vi att ge dig behandling på högsta möjliga nivå

Våra kliniker är väl förberedda för den nuvarande situationen och vi ser fram emot att ta emot dig. Vi följer alla rekommenderade åtgärder för att säkerställa ett säkert avstånd. Alla ytor, utrustning och instrument desinficeras och steriliseras noggrant efter varje patient. Vi behandlar inte patienter som har influensaliknande symtom. All vår medicinska personal bär de rekommenderade skyddskläderna.

Kan jag behandlas?

VI SER FRAM EMOT DITT BESÖK

VI SER FRAM EMOT DITT BESÖK

KVALITET DU KAN LITA PÅ

DIN HÄLSA OCH SÄKERHET ÄR VÅR HÖGSTA PRIORITET

Våra anställda bär ansiktsmasker och skyddskläder

Vår anläggning är grundligt desinficerad

Automatisk 3d-utskriftsprocess för låg produktkontakt

Can I be treated?Kan jag behandlas?

Därför uppfyller allt material från vårt tandlaboratorium i Berlin de högsta medicinska kvalitetsstandarderna.

DIN HÄLSA OCH SÄKERHET ÄR VÅR HÖGSTA PRIORITET

Våra 3D-skrivare som används för att bekämpa coronaviruset

Vårt tandlaboratorium i Berlin har ett av de största 3D-skrivarsystemen i området där vi tillverkar tandskenor och retainrar. Utöver den normala driften har vi omvandlat våra 3D-skrivare till att producera ansiktsskydd till stöd för vården. Hittills har vi kunnat distribuera över 7000 ansiktsskydd till sjukhus och läkarmottagningar gratis. 

Vårt ansvar för patienter och världen

Colaboramos con la organización sin ánimo de lucro Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V., con sede en Friburgo, la cual ayuda a niños con labio leporino de familias con pocos recursos dándoles acceso a la operación y las terapias que necesitan, como por ejemplo, sesiones de logopedia. Gracias a las donaciones de nuestras pantallas protectoras, hemos recaudado 4.135 € con los que se han podido financiar 16 operaciones. Además, por cada venta, donamos una parte a dicha organización.

Vi stöder Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V, en ideell organisation med säte i Freiburg, som stöder operationer för barn med gomspalt och nödvändiga efterföljande terapier som till exempel talterapi. Tack vare donationerna från våra ansiktsskydd har vi samlat in över 4,355 €. Sexton operationer finansierades med dessa pengar. Dessutom har vi donerat 1% av vår försäljning hit sedan vårt företag grundades.

Tillsammans är vi starka

Proporcionamos a todos nuestros trabajadores material de protección como mascarillas, y gel hidroalcohólico y, además, les hemos ofrecido durante todos estos meses la posibilidad de trabajar desde casa. Los equipos que trabajan desde nuestra oficina están repartidos en pequeños grupos para minimizar el riesgo de contagio.

Vi distribuerar personlig skyddsutrustning som masker, engångshandskar och desinfektionsmedel till anställda och erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån. Vi delar upp team som måste arbeta på kontoret i små arbetsgrupper för att minska risken för infektion.

TILLSAMMANS MOT CORONAVIRUSET

TILLSAMMANS MOT CORONAVIRUSET

HÖGSTA KRAV PÅ HYGIEN INNEBÄR:

HÖGSTA KRAV PÅ HYGIEN INNEBÄR:

1. Regelbunden desinfektion av alla ytor
2. Steril medicinsk utrustning
3. Andningsmasker och skyddskläder
4. Sociala distanseringsåtgärder
5. Icke-aerosolgenererande procedurer
6. Inga väntetider
7. Digital support via vår app
8. Inga onödiga möten på plats

Kan jag behandlas?

Finns det en risk för att få coronavirus genom tandskenor?

Våra tandskenor och retainers är medicintekniska produkter som desinficeras före leverans. Enligt de senaste rapporterna kan coronaviruset endast överföras från person till person genom droppsmitta. Det är därför osannolikt att smittas av viruset via tandskenor.

Finns det risk att smittas av coronavirus när paketet levereras?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  "aquellas personas que reciban algún paquete [...] en casa no corren el riesgo de contraer el virus. Por análisis anteriores sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes". Por lo tanto, es poco probable que se pueda contagiar por contacto con el paquete en el que le mandamos sus alinadores.

Detta kommer från Världshälsoorganisationen (WHO): "Människor som tar emot paket [...] riskerar inte att få det nya coronaviruset. Från tidigare analyser vet vi att coronavirus inte överlever länge på objekt som brev eller paket. ” Robert Koch-institutet instämmer. Det är därför osannolikt att få viruset via leverans.

Finns det en risk att få coronavirus på någon av era kliniker?

Según los datos actuales, el coronavirus solo se contagia de persona a persona, al tener contacto con las gotas respiratorias que una persona infectada expulsa al toser o estornudar, o a través de las manos contaminadas por esas gotas. Nos aseguramos de que no haya muchos pacientes en la sala de espera al mismo tiempo, y todas nuestras instalaciones y utensilios se desinfectan tras la visita de cada paciente. Además, no tratamos a ningún paciente que tenga síntomas gripales. Nuestros empleados usan trajes de protección, por lo que las probabilidades de contagio son muy bajas.

Enligt de senaste rapporterna kan coronaviruset endast överföras från person till person genom droppmsitta. Våra behandlingar klassas som icke-aerosolgenererande procedurer. Vi är också mycket noga med att undvika stora antal patienter i väntrummet. Alla våra lokaler och medicintekniska produkter desinficeras och steraliseras noggrant efter varje patient. Vi behandlar inte patienter med influensaliknande symtom och våra anställda bär skyddskläder. Det är därför osannolikt att smittas av viruset i någon av våra kliniker

VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR

KVALITET DU KAN LITA PÅ

IntryckDataskyddAnvändarvillkor

2021 Sunshine Smile GmbH, All rights reserved