Din hälsa är vår högsta prioritet

I tider av COVID-19 finns vi här för dig

Förbättrade hygienåtgärder på våra kliniker

Våra tandläkare bär skyddskläder och masker

Vi bokar endast individuella möten

I tider av COVID-19 finns vi här för dig

Kan jag behandlas?

Även under och efter coronapandemin kommer vi att ge dig behandling på högsta möjliga nivå

Våra 3D-skrivare som används för att bekämpa coronaviruset

Vårt tandlaboratorium i Berlin har ett av de största 3D-skrivarsystemen i området där vi tillverkar tandskenor och retainrar. Utöver den normala driften har vi omvandlat våra 3D-skrivare till att producera ansiktsskydd till stöd för vården. Hittills har vi kunnat distribuera över 7000 ansiktsskydd till sjukhus och läkarmottagningar gratis. 

Vårt ansvar för patienter och världen

Vi stöder Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V, en ideell organisation med säte i Freiburg, som stöder operationer för barn med gomspalt och nödvändiga efterföljande terapier som till exempel talterapi. Tack vare donationerna från våra ansiktsskydd har vi samlat in över 4,355 €. Sexton operationer finansierades med dessa pengar. Dessutom har vi donerat 1% av vår försäljning hit sedan vårt företag grundades.

Tillsammans är vi starka

Vi distribuerar personlig skyddsutrustning som masker, engångshandskar och desinfektionsmedel till anställda och erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån. Vi delar upp team som måste arbeta på kontoret i små arbetsgrupper för att minska risken för infektion.

Högsta krav på hygien innebär:

1. Regelbunden desinfektion av alla ytor
2. Steril medicinsk utrustning
3. Andningsmasker och skyddskläder

4. Sociala distanseringsåtgärder
5. Icke-aerosolgenererande procedurer
6. Inga väntetider

Högsta krav på hygien innebär:

Kan jag behandlas?

7. Digital support via vår app

8. Inga onödiga möten på plats

Kan jag behandlas?

Tillsammans mot coronaviruset

Din hälsa är vår högsta prioritet

Tillsammans mot coronaviruset

Vi ser fram emot ditt besök

Vi ser fram emot ditt besök 

Våra kliniker är väl förberedda för den nuvarande situationen och vi ser fram emot att ta emot dig. Vi följer alla rekommenderade åtgärder för att säkerställa ett säkert avstånd. Alla ytor, utrustning och instrument desinficeras och steriliseras noggrant efter varje patient. Vi behandlar inte patienter som har influensaliknande symtom. All vår medicinska personal bär de rekommenderade skyddskläderna.

Kan jag behandlas?Kan jag behandlas?

Kvalitet du kan lita på

Din hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet

Därför uppfyller allt material från vårt tandlaboratorium i Berlin de högsta medicinska kvalitetsstandarderna.

Våra anställda bär ansiktsmasker och skyddskläder

Vår anläggning är grundligt desinficerad

Automatisk 3D-utskriftsprocess för låg produktkontakt

Din hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet

Kvalitet du kan lita på

Finns det en risk för att få coronavirus genom tandskenor?

Våra tandskenor och retainers är medicintekniska produkter som desinficeras före leverans. Enligt de senaste rapporterna kan coronaviruset endast överföras från person till person genom droppsmitta. Det är därför osannolikt att smittas av viruset via tandskenor.

Finns det risk att smittas av coronavirus när paketet levereras?

Detta kommer från Världshälsoorganisationen (WHO): "Människor som tar emot paket [...] riskerar inte att få det nya coronaviruset. Från tidigare analyser vet vi att coronavirus inte överlever länge på objekt som brev eller paket. ” Robert Koch-institutet instämmer. Det är därför osannolikt att få viruset via leverans.

Finns det en risk att få coronavirus på någon av era kliniker?

Enligt de senaste rapporterna kan coronaviruset endast överföras från person till person genom droppmsitta. Våra behandlingar klassas som icke-aerosolgenererande procedurer. Vi är också mycket noga med att undvika stora antal patienter i väntrummet. Alla våra lokaler och medicintekniska produkter desinficeras och steraliseras noggrant efter varje patient. Vi behandlar inte patienter med influensaliknande symtom och våra anställda bär skyddskläder. Det är därför osannolikt att smittas av viruset i någon av våra kliniker

Vanliga frågor

Vanliga frågor

IntryckDataskyddAnvändarvillkor

2021 Sunshine Smile GmbH, All rights reserved